Śląskie Centrum Archiwizacji i Inicjatyw Gospodarczych Spółka z o.o. jest prawnym następcą firmy P.P.U.H „DUET" Spółka Jawna działającej od 1993 roku na rynku usług archiwizacyjnych. Śląskie Centrum Archiwizacji i Inicjatyw Gospodarczych Spółka z o.o. powstała w wyniku zmiany przepisów dotyczących przechowawców dokumentacji archiwalnej. Jako pierwsi w województwie śląskim uzyskaliśmy wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych pod numerem 1/04 dokonany przez Wojewodę Śląskiego z upoważnienia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych tym samym spełniając rygorystyczne wymogi ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, póz.1808).

Śląskie Centrum Archiwizacji i Inicjatyw Gospodarczych przejęło od P.P.U.H „DUET" nie tylko fachową, wyspecjalizowaną kadrę pracowników, ale także rzetelność wykonywanych zadań i zaufanie klientów poprzez przejęcie w całości zasobu archiwalnego firmy „DUET". Nasi obecni klienci to ponad 50 przedsiębiorstw.

Wykształcenie i fachowość Naszego personelu pozwala nam w pełni usatysfakcjonować każdego z naszych obecnych i przyszłych klientów.

  (32) 297 38 56
     
  kontakt@centrumarchiwizacji.pl